Prof. Grzegorz BERENDT

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, badacz dziejów Polski XX wieku, w szczególności zagadnień związanych z zagładą Żydów w czasie okupacji niemieckiej i powojennych losów społeczności żydowskiej. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.