Prof. Jan Stanisław CIECHANOWSKI

Historyk i znawca stosunków międzynarodowych. W latach 2010–2016 szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 2022 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie historii XX w. Zajmuje się m.in. dziejami Hiszpanii oraz relacjami polsko-hiszpańskimi i polsko-portugalskimi.

Fot. PAP/UdSKiOR/Piotr Sułek