Prof. Mikołaj IWANOW

Były radziecki dysydent pochodzenia białoruskiego, profesor nauk humanistycznych (2016) oraz profesor nadzwyczajny historii Polski na Uniwersytecie Opolskim. Najbardziej znany z prac i wypowiedzi na temat operacji polskiej NKWD dokonanej w latach 1937–1938.

#RozmowyNajważniejsze  Prof. Nikołaj IWANOW: Wolna Europa dla Rosjan
Prof. Mikołaj IWANOW

Prof. Mikołaj IWANOW

Wolna Europa dla Rosjan

Zachód i Polska powinny założyć pięć nowych Wolnych Europ dla Rosjan. Media te powinny wypełniać przestrzeń internetu, telewizji i mediów społecznościowych. Być wszędzie i przekazywać Rosjanom prawdę o tym, co się dzieje.

Prof. Mikołaj IWANOW: Nobel dla Alesia Bialackiego to docenienie godności Białorusinów
Prof. Mikołaj IWANOW

Prof. Mikołaj IWANOW

Nobel dla Alesia Bialackiego to docenienie godności Białorusinów

Dla nas, Białorusinów, Aleś Bialacki jest symbolem niezłomności w walce z dyktaturą, symbolem nadziei na zwycięstwo zarówno na Białorusi, jak i na całym obszarze byłego Związku Sowieckiego. Nobel dla Alesia Bialackiego symbolizuje również realną perspektywę dla Białorusinów na wyrwanie się z pazurów dyktatury i zostanie częścią cywilizowanego świata, częścią Unii Europejskiej i NATO.