Prof. Ryszard SZARFENBERG

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Specjalizuje się w polityce społecznej, problematyce państwa opiekuńczego, wykluczenia społecznego. Przewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Ryszard SZARFENBERG: Państwo opiekuńcze wzmacnia rodziny
Prof. Ryszard SZARFENBERG

Prof. Ryszard SZARFENBERG

Państwo opiekuńcze wzmacnia rodziny

O ile w przeszłości widziano ubóstwo jako nieuniknione i użyteczne społecznie, teraz dominuje przekonanie, że ubóstwo jest złem społecznym, może zostać wyeliminowane, a polityka społeczna może w tym pomóc.