Prof. Timothy SNYDER

Amerykański historyk, profesor Uniwersytetu Yale. Specjalizuje się w zakresie historii nowożytnego nacjonalizmu oraz dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. Włada biegle językiem polskim. Ostatnio nakładem wydawnictwa Znak ukazała się jego książka „Droga do niewolności. Rosja. Europa. Ameryka”.

Prof. Timothy SNYDER: Odrażające referenda Rosji
Prof. Timothy SNYDER

Prof. Timothy SNYDER

Odrażające referenda Rosji

Putin musi wysłać rosyjskie rezerwy na Ukrainę i potrzebuje historyjki, która pozwoli mu ukryć, że jego wojna była błędem i Rosja przegrywa. Stąd narracja, że Rosja nie napadła na Ukrainę w celu jej zniszczenia, ale prowadzi wojnę obronną dla dobra swojej ojczyzny. Do wsparcia tej narracji Putin potrzebuje akcji medialnej.