Prof. Zygmunt BAUMAN

(1925-2017) Prekursor socjologii w Polsce. Filozof, eseista. Jeden z twórców koncepcji postmodernizmu. Berlingowiec, następnie członek Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Asystent jednego z najwybitniejszych socjologów marksistowskich Juliana Hochfelda. Usunięty w 1968 r. z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełnił funkcję kierownika katedry socjologii ogólnej, osiadł w Anglii.

Ryc. Fabien Clairefond