Prof. Szewach WEISS

(1935-2023) Profesor zwyczajny nauk politycznych, izraelski polityk, ambasador Izraela w Polsce w latach 2001-2003.

Ryc.: Fabien Clairefond

Prof. Szewach WEISS: Hagada, opowieść o tożsamości
Prof. Szewach WEISS

Prof. Szewach WEISS

Hagada, opowieść o tożsamości

Żydowska tożsamość opiera się na powtarzanych przez pokolenia opowieściach. Dzięki nim Żydzi czują więź z poprzednimi pokoleniami i mają gwarancję, że następne generacje będą kultywować tradycje i zwyczaje.