TSF Jazz Radio

Tomasz NOWACKI

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, wcześniej m.in. dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, radca prawny, doktor nauk prawnych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam