Piotr KOJ: Bytom 2054. Myśląc i działając z dłuższą perspektywą
Piotr KOJ

Piotr KOJ

Bytom 2054.
Myśląc i działając z dłuższą perspektywą

Bytom znajduje się na największym, najtrudniejszym zakręcie w swojej najnowszej historii. Miasto zadłużone jest na blisko 300 milionów złotych, pożycza pieniądze w parabankach, mimo koniunktury na rynku mamy nadal najwyższe bezrobocie w regionie. Czas na plan ratunkowy.