Anna BIAŁOSZEWSKA: "Empatia i uwikłanie. Rzecz o profesorze Kieżunie"
Anna BIAŁOSZEWSKA

Anna BIAŁOSZEWSKA

"Empatia i uwikłanie. Rzecz o profesorze Kieżunie"

Problemem jest to, że nie wiadomo właściwie jaki jest charakter tekstu Cenckiewicza i Woyciechowskiego. Czy jest to publicystyka czy też praca naukowa, dokument, paradokument, reportaż historyczny, notatki z kwerendy po archiwach IPN uzupełnione rozmowami z bohaterem, czy inna forma? W istocie ukazał się mix dokumentów, opinii i ogólnych stwierdzeń, które są wewnętrznie niespójne.