Elisabeth BRAW: The Chinese threat can be withstood
Elisabeth BRAW

Elisabeth BRAW

The Chinese threat can be withstood

Beijing will likely continue to issue threats whenever Western politicians announce Taiwan travel plans. But countries have learnt that they can withstand Chinese threats.

Stefan H. VERSTAPPEN: ”Symulowanie. Mały miś. Strategie Starożytnych Chin (4/5)”
Stefan H. VERSTAPPEN

Stefan H. VERSTAPPEN

”Symulowanie. Mały miś. Strategie Starożytnych Chin (4/5)”

„Strategia symulowania poniesionych obrażeń ma na celu obniżenie gardy przeciwnika lub uniknięcie agresji. Jest ona tak szeroko stosowana, że spotyka się ją również wśród licznych gatunków ptaków, ryb czy innych zwierząt. Zasada jest prosta: jeżeli jesteś chory lub ranny, stanowisz mniejsze zagrożenie”