Aleksandra SOWA: "Strach przed niemieckim Snowdenem. Afera Netzpolitik.org"
Aleksandra SOWA

Aleksandra SOWA

"Strach przed niemieckim Snowdenem. Afera Netzpolitik.org"

Po oskarżeniach o zdradę stanu dwóch niemieckich dziennikarzy internetowych, Beckedahl i Meister, stało się dziś symbolami męczeństwa dla wolności prasy. Blog Netzpolitik.org o którym jeszcze kilka tygodni temu mało kto słyszał, zna dziś prawie każdy Niemiec. To co najważniejsze, czyli fakt że nadzór nad Internetem zostanie nasilony a prawa obywateli coraz częściej naruszane przez służby bezpieczeństwa, gra już tylko poboczną rolę.

Michał BONI: "Waszyngton latem"
Michał BONI

Michał BONI

"Waszyngton latem"

Badania pokazały, że 60% Amerykanów uważa problem bezpieczeństwa w sieci i sieci za kluczowy dla nich, gdy w Chinach to wskazanie jest na poziomie 10%. Prywatność i bezpieczeństwo to dwa oblicza tej samej twarzy, twarzy obywatela współczesnego świata. Obywatel potrzebuje wolności i ochrony prywatności, ale zarazem potrzebuje bezpieczeństwa.

Łukasz OLEJNIK: "Gdy dostawcy internetu chcą wiedzieć, co robimy w sieci, i wiedzę tę sprzedawać"
Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK

"Gdy dostawcy internetu chcą wiedzieć, co robimy w sieci, i wiedzę tę sprzedawać"

Firma AT&T wyceniła prywatność użytkowników na 30 dolarów. Po raz pierwszy dostawca internetu wszedł w analizę danych à la big data. Czy można ufać dostawcy internetu, który udostępnia innym informacje dotyczące tego, co użytkownik robi w sieci? Stawką jest zaufanie, bezpieczeństwo i prywatność — nie tylko w skali indywidualnej, ale i w skali państwa.

Anne-Marie SLAUGHTER: "Nowa mapa świata. Przestrzeń cyfrowa niczym wody terytorialne i przestrzeń powietrzna"
Anne-Marie SLAUGHTER

Anne-Marie SLAUGHTER

"Nowa mapa świata. Przestrzeń cyfrowa niczym wody terytorialne i przestrzeń powietrzna"

Trudno oddzielić suwerenność od terytorium, zwłaszcza po tym jak Snowden pokazał światu, jak daleko mogą sięgać technologiczne macki danego kraju. Potrzebne są nam nowe mapy i nowy sposób myślenia oraz nowe koalicje firm, działaczy obywatelskich i wszystkich tych, którzy rozumieją, że bezpieczeństwo narodowe musi uwzględniać ochronę prywatności i wolności wypowiedzi.

Michał BONI: "Waszyngtońskie debaty"
Michał BONI

Michał BONI

"Waszyngtońskie debaty"

Jest niesłychanie istotne — o czym mówiłem w waszyngtońskich debatach —żeby podejść do tych nowych wyzwań w nowatorski sposób. Wprowadzić jasne warunki i reguły ochrony prywatności, przejrzyste procedury ich stosowania i nadzoru. Ale także umiejętnie wykorzystać nowe technologie, by minimalizować potrzebę gromadzenia danych, a skupić się na nowych modelach ich przetwarzania, nowych algorytmach.

Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument wzorcowy"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument wzorcowy"

Opublikowana 22 stycznia 2015 r. Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP stanowi transsektorowy dokument wykonawczy do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Transsektorowość, pojęcie które pojawiło się w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP, oznacza w tym przypadku, że zagrożenia z funkcjonowaniem cyberprzestrzeni obejmują wiele sektorów bezpieczeństwa narodowego.

Prof.Stanisław KOZIEJ: "Doktryna cyberbezpieczeństwa RP. Dokument na rzecz skuteczności"
Prof. Stanisław KOZIEJ

Prof. Stanisław KOZIEJ

"Doktryna cyberbezpieczeństwa RP. Dokument na rzecz skuteczności"

Rozpoczynając prace nad Doktryną stanęliśmy przed dylematem – czy naszym celem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa Polski w cyberprzestrzeni, czy też zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP? Chociaż problem brzmi dość akademicko, w praktyce okazał się bardzo istotny z punktu widzenia filozofii myślenia o bezpieczeństwie.

Michał BONI: "Jest smutek, będzie debata? Dwanaście najważniejszych punktów. W hołdzie"
Michał BONI

Michał BONI

"Jest smutek, będzie debata? Dwanaście najważniejszych punktów. W hołdzie"

Kiedy kobiety ukraińskie w Charkowie nocami gotują zupy dla żołnierzy ukraińskich i wolontariuszy walczących z terrorystami wspieranymi przez Rosję, to jest to taki marsz wolności i solidarności. Tak jak marszem ku wolności był Majdan. I jedno, i drugie doświadczenie — Majdanu z Kijowa i „Charlie Hebdo” z Paryża — uczy nas tego samego. Potrzeby solidarności wobec zła i obrony wolności za wszelką cenę. Bo bez wolności świat ulegnie terroryzmowi i totalitaryzmom.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Jeszcze o wszechogarniającym podsłuchu, podglądzie i kontroli w sieci"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Jeszcze o wszechogarniającym podsłuchu, podglądzie i kontroli w sieci"

O ile jeszcze mamy kontrolę nad służbami, o tyle kontrola nad globalnymi firmami prywatnymi jest złudzeniem. Tylko od nas zależy, co i do kogo wysyłamy i czy mamy świadomość faktu, iż przepływ informacji przez systemy teleinformatyczne nie jest przez nas w pełni kontrolowany.

Aleksandra SOWA: "Cyberbezpieczeństwo w Roku Konia. Dobre i mniej dobre postanowienia na nowy rok"
Aleksandra SOWA

Aleksandra SOWA

"Cyberbezpieczeństwo w Roku Konia. Dobre i mniej dobre postanowienia na nowy rok"

Biznes związany z bezpieczeństwem jest często biznesem strachu. Strach, niepewność, wątpliwość, a nie rzeczywiste zagrożenia są głównym motorem inwestycji w bezpieczeństwo cybernetyczne. Nigdy wcześniej bezpieczeństwo w firmach nie było tak często sprawdzane, testowane i certyfikowane. Nowa ustawa (IT-Sicherhtisgesetz) wprowadza jeszcze więcej audytów bezpieczeństwa oraz zobowiązuje do zgłaszania incydentów. Jednak certyfikaty same przez się nie zapewniają lepszego bezpieczeństwa.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "System Rejestrów Państwowych"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"System Rejestrów Państwowych"

Otóż podstawowe zbiory: akta stanu cywilnego i system PESEL nie są zbiorami referencyjnymi, czyli możemy znaleźć przypadki, w których jedna i ta sama osoba ma autentyczne dokumenty potwierdzające jej różne tożsamości. Należy stwierdzić, że przy obecnym zestawie rejestrów państwowych nie jesteśmy w stanie tego zmienić w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP"

Należy życzyć Rzeczypospolitej Polskiej i nam wszystkim, aby jej założenia zostały zrealizowane. Trzeba też pamiętać, że jej sukces nie będzie tylko wynikiem działań organów państwa i władz samorządowych. Wielką rolę do odegrania mają także komponenty społeczeństwa obywatelskiego i poszczególni obywatele.