Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Chopin jako Dante
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Chopin jako Dante

Autor „Boskiej Komedii”, zmarły dokładnie 700 lat temu, nieustannie inspiruje poetów, pisarzy i filmowców. Jego oblicze i wizje uwieczniali najwybitniejsi artyści, wśród nich Rafael, Michał Anioł i Delacroix, który ukazał Dantego najpiękniej – wpisał go w oblicze Chopina.