Igor MERTYN: Zbrodnia na dworcu Łódź Kaliska
Igor MERTYN

Igor MERTYN

Zbrodnia na dworcu Łódź Kaliska

Plany budowy dworca i linii kolejowej, która łączyłaby Wrocław z Warszawą, sięgają roku 1862. Wówczas to na terenach będących pod zaborem pruskim utworzono Komitet Budowy Kolei Żelaznej z Wrocławia do Warszawy. Komitet wystąpił do władz Królestwa Polskiego o zezwolenie na budowę linii kolejowej. Planowana linia miała biec trasą Wrocław – Łódź do połączenia z linią warszawsko-wiedeńską.