Edmund S. PHELPS: "Nauki humanistyczne w programach szkół średnich i wyższych. To podstawa sukcesu"
Edmund S. PHELPS

Edmund S. PHELPS

"Nauki humanistyczne w programach szkół średnich i wyższych. To podstawa sukcesu"

Rynek pracy nie potrzebuje jedynie rozszerzonej wiedzy technicznej. Wymaga coraz więcej tzw. miękkich umiejętności – zdolności twórczego myślenia, znajdowania kreatywnych rozwiązań dla skomplikowanych problemów, umiejętności dostosowywania się do zmieniających się okoliczności czy nowych ograniczeń. Studiując kanon, młodzi ludzie zyskają coś więcej niż tylko zestaw wąsko pojętych umiejętności.