Prof. Aleksander SURDEJ: Jak zapobiegać degradacji elity administracyjnej?
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Jak zapobiegać degradacji elity administracyjnej?

Bez zaufania do osób, od których zależą losy narodu, każde państwo staje się sparaliżowane przez konflikty wewnętrzne i niezdolne do podjęcia długookresowych wyzwań. Zapowiadana reforma ENA wiąże się z pytaniami o mechanizmy tworzenia elity administracyjnej, której potrzebuje każde państwo.