Piotr ORAWSKI: Piękno muzyki (22). O symfonii heroicznej Beethovena"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

Piękno muzyki (22). O symfonii heroicznej Beethovena"

Są w tej symfonii fragmenty porywające: finał pierwszej części z fanfarami trąbek i kotłów, wielokrotnie powtarzanym krótkim motywem triol, który prowadzi do wielkiej kulminacji, albo zakończenie całego dzieła – niezapomniane krótkie motywy blachy, które są wbrew ich istocie jako instrumentów orkiestry.