Abp Fulton J. SHEEN: Schyłek sztuki prowadzenia sporów
Abp Fulton J. SHEEN

Abp Fulton J. SHEEN

Schyłek sztuki prowadzenia sporów

Kościół katolicki prawdopodobnie wyraźniej niż inne formy chrześcijaństwa dostrzega zanik sztuki prowadzenia sporów. Chyba jeszcze nigdy w historii nie odczuwał tak dotkliwie zubożenia swojej myśli, które wynika z braku solidnej, intelektualnej opozycji. Nie ma dzisiaj szermierza godnego ostrza jego szpady. Jeśli w dzisiejszych czasach Kościół nie wydaje epokowych dzieł, dzieje się tak dlatego, że nikt go do tego nie zmusza. To, co najlepsze, zawsze rodzi się dzięki podejmowaniu wyzwań. Nie inaczej jest z najlepszymi myślami. 

Magdalena SŁABA: " Władcy pierścieni i Ewangelia czyli co religia ma wspólnego z magią…"
Magdalena SŁABA

Magdalena SŁABA

" Władcy pierścieni i Ewangelia czyli co religia ma wspólnego z magią…"

Magia (religia) ma moc uzdrawiania – symbolizuje ludzkie dążenie i tęsknotę do takiej struktury rzeczywistości, która jest integralna, proporcjonalna i piękna, ale także zrozumiała na poziomie duchowym. Taką samą moc uzdrawiania ma mit. Mit służy godzeniu ze sobą rzeczy, opowieści i światów pozornie nie do pogodzenia.