Jan ŚLIWA: Uśmiech Zofii. Przyczynek filozofologiczny
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Uśmiech Zofii.
Przyczynek filozofologiczny

Filozofologia jest tym dla filozofii, czym muzykologia dla muzyki, krytyka literacka dla pisarstwa czy historia sztuki dla malarstwa. Czym innym jest wiedza o pewnej dziedzinie, a czym innym jej współtworzenie. Praca filozofologów — historyków filozofii — ma również swoje znaczenie, nie należy jej jednak mylić z filozofią. Jest różnica między studiowaniem rozwoju pojęć moralnych w historii a szukaniem odpowiedzi na pytanie „jak żyć?”.