Prof. Jacek TEBINKA: Kanadyjska dyplomacja o możliwych korektach granic i oddaniu NRD Szczecina
Prof. Jacek TEBINKA

Prof. Jacek TEBINKA

Kanadyjska dyplomacja o możliwych korektach granic i oddaniu NRD Szczecina

lZe względu na znaczenie Kanady w relacjach z Wielką Brytanią i USA oraz rozwijające się kontakty z powstałą w 1949 r. Republiką Federalną Niemiec dyplomacja kanadyjska bacznie śledziła na początku zimnej wojny kwestię granicy polsko-niemieckiej. W tym aspekcie Szczecin pojawiał się najczęściej przy okazji różnych pogłosek o wymianie terytorialnej pomiędzy NRD, Polską i ZSRR bądź możliwości zjednoczenia Niemiec.