Sir Dermot TURING: Los polacos aceleraron el fin de la guerra. Sir Dermot TURING: Los polacos aceleraron el fin de la guerra.
Sir Dermot TURING

Sir Dermot TURING

Los polacos aceleraron el fin de la guerra.

Los británicos y los franceses que trabajaban en desentrañar el cifrado alemán, en realidad, abandonaron el trabajo, considerando que era imposible realizar esta tarea. Se sorprendieron al saber cuánto lograron los polacos.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam