Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI: Z gwiazd powstaliśmy, w gwiazdy się obrócimy
Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI

Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI

Z gwiazd powstaliśmy, w gwiazdy się obrócimy

Pierwiastki, z których się składamy, na przykład węgiel, azot i tlen, powstają dzięki śmierci mało masywnych gwiazd, jak nasze Słońce. W wyniku eksplozji supernowej powstaje tlen. Nasze ukochane złoto i srebro są efektem procesu jeszcze rzadszego – zlania się dwóch gwiazd neutronowych. Każdy atom węgla, tlenu i azotu w naszym ciele – kiedyś był obecny we wnętrzu gwiazdy. Bez nich nie moglibyśmy zaistnieć. Jesteśmy dziećmi gwiazd.

Jacek STASZCZUK: "Jak dobrze jest spojrzeć w rozgwieżdżone niebo"
Jacek STASZCZUK

Jacek STASZCZUK

"Jak dobrze jest spojrzeć w rozgwieżdżone niebo"

Żyjemy w czasach, w których wymaga się od nas „natychmiastowosci”. Natychmiast mamy odpowiadać na SMS-y, maile, odbierać wszystkie telefony, być przygotowanymi na niespodziewane możliwości i co za tym idzie w trybie „natychmiastowym” wymaga się od nas przeróżnych decyzji i deklaracji. Bez możliwości zastanowienia, bez chwili…