Jagannath PANDA: Can Delhi-Warsaw Ties Underpin a Stronger India-EU Framework? Jagannath PANDA: Can Delhi-Warsaw Ties Underpin a Stronger India-EU Framework?
Jagannath P. PANDA

Jagannath P. PANDA

Can Delhi-Warsaw Ties Underpin a Stronger India-EU Framework?

As Warsaw seeks to diversify its security and economic ties, it must increasingly consider enhancing its engagement with key non-Western powers. India can emerge as a crucial partner in this regard in Poland’s emerging Asia-connect plan.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam