Prof. Arkady RZEGOCKI: Racja stanu a dobro państwa
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI: Racja stanu a dobro państwa

Za każdym razem, gdy używane jest pojęcie racji stanu – powinno być ono traktowane jako wezwanie do obywatelskiej troski o państwo, jego niepodległość oraz rozwój. W ujęciu republikańskim racja stanu stanowi immanentną cechę wspólnoty politycznej.