Jędrzej STĘPIEŃ: "Nowa odpowiedzialność nauczycieli języków obcych"
Jędrzej STĘPIEŃ

Jędrzej STĘPIEŃ

"Nowa odpowiedzialność nauczycieli języków obcych"

Dopiero zrozumienie daje człowiekowi pełną władzę nad tym, co zrozumiane. Należy przy tym wskazać, że rozumienie dzieli się na świadome i podświadome. Podświadomie rozumiemy większość rzeczy: sugeruje to skuteczne komunikowanie się we własnym języku oraz precyzyjne używanie słów takich jak np. nowy i świeży w zależności od kontekstu. Rozumienie takie nie oznacza jednak jeszcze panowania nad danym zagadnieniem.