SYKOMI. System wspierający komunikację w języku migowym w instytucjach użyteczności publicznej

SYKOMI. System wspierający komunikację w języku migowym w instytucjach użyteczności publicznej

Na Politechnice Rzeszowskiej opracowano system wspomagający komunikację osoby z dysfunkcją słuchu. Ma pomóc w komunikacji osobie głuchej lub głuchoniemej, która posługuje się polskim językiem migowym z osobą słyszącą, która nie zna tego języka. Język migowy zamieniany jest na dźwięk lub tekst, z kolei mowa przekształcana jest na sekwencje filmowe języka migowego lub na ikony i obrazy. Osoby niesłyszące będą mogły załatwić różne sprawy w Urzędzie Miasta Rzeszowa bez udziału tłumacza języka migowego dzięki specjalnemu systemowi. “SyKoMi” to unikalne oprogramowanie w…

Hanna PĘKAŁA: Polski Język Migowy. Doświadczenie osobiste
Hanna PĘKAŁA

Hanna PĘKAŁA

Polski Język Migowy.
Doświadczenie osobiste

Nauka języka migowego uczy otwartości – to bliski kontakt z drugim człowiekiem. Ciągłe patrzenie w oczy budzi nieustanną chęć odwracania wzroku. Wchodzimy w zupełnie inny język i w zupełnie inną kulturę, która wymaga zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i wyjścia ze znanej nam strefy komfortu.