Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (10). O okrucieństwie i Kanonie Pachelbela"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (10). O okrucieństwie i Kanonie Pachelbela"

Od dawna myślę o tym rozdźwięku między pięknem i prawdą sztuki w jej wymiarach artystycznych, estetycznych, moralnych i każdych innych umiejscowionych w obszarach najszlachetniejszych naszego ludzkiego bytu, a tym, co ten byt czy bycie na co dzień nam przynosi.