Piotr ARAK: Koszty dorastania w czasie pandemii
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Koszty dorastania w czasie pandemii

Młode pokolenie ma pecha, że wchodzi na rynek pracy w czasie globalnej recesji. Musimy wziąć to pod uwagę i uwzględnić
w naszych wysiłkach na rzecz ożywienia gospodarczego.