Prof. Gilbert RIST: Urojenia ekonomii
Prof. Gilbert RIST

Prof. Gilbert RIST

Urojenia ekonomii

Sławiony przez Monteskiusza “łagodny handel” miał zapewnić pokój obywatelski i wzrost ogólnego dobrobytu. Dlaczego ta optymistyczna wizja wciąż jest tak szeroko uznawana wbrew temu, że warunki życia większości mieszkańców planety się pogarszają, nierówności społeczne wzrastają, a środowisko naturalne ulega nieodwracalnej degradacji?