Adam CHMIELECKI: Droga do Nowego Państwa
Adam CHMIELECKI

Adam CHMIELECKI

Droga do Nowego Państwa

Za datę powstania Porozumienia Centrum, jednej z najważniejszych partii politycznych w historii Polski po 1989  roku, przyjmuje się 12 maja 1990 roku – pisze Adam CHMIELECKI. W tym dniu inicjatorzy nowego ugrupowania zwołali konferencję prasową i jednocześnie opublikowali w „Tygodniku Solidarność” Deklarację Porozumienie Centrum. W ten sposób ogłosili program przyspieszenia zmian politycznych i gospodarczych w Polsce, który zaczęto określać mianem „programu przyspieszenia”. Powstały zręby oferty programowej, która bardzo szybko została uzupełniona o nowe elementy. Porozumienie Centrum już w pierwszej połowie…