Prof. Artur ANDRZEJUK: Permanentna obecność filozofii klasycznej
Prof. Artur ANDRZEJUK

Prof. Artur ANDRZEJUK

Permanentna obecność filozofii klasycznej

Dziś nie mamy do czynienia z myślą Platona lub Arystotelesa w czystej postaci, bo dzieje filozofii – najogólniej mówiąc – to epopeja ścierania się platonizmu i arystotelizmu, różnych ich modyfikacji, harmonizacji, a czasem także zakwestionowań. Od czasu do czasu w tej historii pada hasło powrotu do korzeni, często połączone z odrzuceniem narosłych przez stulecia interpretacji i korekt.