Małgorzata LISOWSKA-MAGDZIARZ: "Władza24. Dziennikarz informacyjny w świecie polityki zmediatyzowanej"
Małgorzata LISOWSKA-MAGDZIARZ

Małgorzata LISOWSKA-MAGDZIARZ

"Władza24. Dziennikarz informacyjny w świecie polityki zmediatyzowanej"

Dziennikarze pozornie ujawniają mechanizmy władzy, wpływają na procesy uzgadniania stanowisk i podejmowania decyzji, informują o poczynaniach władzy, jednak jest to zasłanianie przez transparencję. Reprezentowanie polityki oraz wytwarzanie społecznych reprezentacji doniosłych problemów odbywa się przy udziale figur o symulowanym charakterze i niejasnej relacji do rzeczywistego autorstwa proponowanych treści.