Prof. Marta BOGDANOWICZ: "Dzień powszedni dyslektycznego dziecka"
Prof. Marta BOGDANOWICZ

Prof. Marta BOGDANOWICZ

"Dzień powszedni dyslektycznego dziecka"

Stwórz warunki do tego, aby dziecko mogło wszystko opowiedzieć i pozbyć się przy tej okazji negatywnych emocji, odreagować napięcie. To jest ważniejsze niż zjedzenie obiadu. Jeśli powiesz mu „najpierw zjesz zupę, a potem mi opowiesz”, nie dziw, że po jej zjedzeniu nic już nie będzie miało Ci do zakomunikowania. Pamiętaj, że proponowane przez nas racjonalne rozwiązania nie muszą być najlepsze dla naszego dziecka, bo ma ono inną hierarchię wartości.

Prof. Marta BOGDANOWICZ: "Brak pomocy specjalistycznej uczniom z dysleksją  – zagrożenia i konsekwencje"
Prof. Marta BOGDANOWICZ

Prof. Marta BOGDANOWICZ

"Brak pomocy specjalistycznej uczniom z dysleksją – zagrożenia i konsekwencje"

Każdy człowiek spotyka się w swoim życiu z trudnymi sytuacjami, lecz nie każda z nich jest sytuacją stresową. Sytuacje trudne to takie, które są możliwe do pokonania, rozwiązania. Natomiast sytuacje, w których nie posiadamy strategii, repertuaru zachowań, aby z nich wyjść, by je rozwiązać, pokonać – to sytuacje stresowe, nerwicogenne. Są to sytuacje niebezpieczeństwa, wyzwania, zagrożenia, niemożliwe do kontrolowania.

Prof. Marta BOGDANOWICZ, Małgorzata ROŻYŃSKA: W cywilizacji praworęcznych. Polskie badania nad leworęcznością
Małgorzata ROŻYŃSKAProf. Marta BOGDANOWICZ

Małgorzata ROŻYŃSKA
Prof. Marta BOGDANOWICZ

W cywilizacji praworęcznych. Polskie badania nad leworęcznością

Zwiększa się tolerancja wobec indywidualności, rośnie akceptacja i zrozumienie problemu leworęczności. Wzrastają kompetencje wśród nauczycieli i rodziców w zakresie udzielania pomocy leworęcznym dzieciom. Umożliwia to leworęcznym osobom lepszą jakość życia w praworęcznej cywilizacji.