Witold SOKAŁA: Sztuka Królewska w świecie bez królów. 1717-2017. Trzy wieki wolnomularstwa
Witold SOKAŁA

Witold SOKAŁA

Sztuka Królewska w świecie bez królów.
1717-2017. Trzy wieki wolnomularstwa

Tradycyjna wolnomularska triada „wolność — równość — braterstwo”, interpretowana przez Siostry i Braci na miliony sposobów, zawiera w sobie istotne wskazówki. Podobnie jak pomysł, by nawet w oponencie dostrzegać istotę ludzką i by szukać w relacjach raczej tego, co łączy i wzmacnia, a nie tego, co dzieli i jątrzy