Mateusz M. KRAWCZYK: Akta policyjne z Sinciang

Akta policyjne z Sinciang

Photo of Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Sekretarz redakcji "Wszystko Co Najważniejsze", doktorant w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów EAD. Stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Wolontariusz programu MSZ "Wolontariat Polska Pomoc 2019".

Ryc. Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Zapraszam Państwa do osobistej podróży przez najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia, łącząc informację i naukę, szukając zrozumienia w rzeczywistości współczesnych, globalnych wyzwań.

Dobrej lektury,
Mateusz Krawczyk

Przegląd tygodnia:

Afryka Wschodnia: Według Oxfam i Save the Children w dotkniętych suszą Etiopii, Kenii i Somalii “co 48 sekund umiera z głodu jedna osoba”. Dziesięć lat po tym, jak głód zabił setki tysięcy ludzi w Somalii, świat po raz kolejny nie jest w stanie zapobiec katastrofie, która rozgrywa się w Afryce Wschodniej – ostrzegają dwie organizacje pomocowe.

Świat: Według danych Centrum Monitoringu Przesiedleń Wewnętrznych w ubiegłym roku wysiedlono prawie 60 milionów ludzi, co stanowi rekordową liczbę. Większość z nich została zmuszona do opuszczenia swoich domów raczej z powodu klęsk żywiołowych niż konfliktów, przy czym około 24 miliony osób – głównie w Azji i na Pacyfiku – uciekało przed zjawiskami pogodowymi, takimi jak powodzie, burze i cyklony. Przemoc spowodowała przesiedlenie 14,4 miliona osób, co stanowi wzrost o prawie 50 procent w stosunku do roku 2020.

Meksyk: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że liczba osób zaginionych w kraju wzrosła do ponad 100 000. Ten ponury kamień milowy, który w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł o 27 tys. osób, uwypukla spirale przemocy związanej z narkotykami w Meksyku, w obliczu tego, co w jednym z raportów ONZ na temat praw człowieka opisano jako “różny stopień udziału lub zaniechania ze strony urzędników publicznych”.

Pakistan: Wybuch epidemii cholery w prowincji Balochistan spowodował śmierć co najmniej sześciu osób i zakażenie ponad 2000. Mieszkańcy wskazują na ciągły brak wody pitnej jako prawdopodobną przyczynę wybuchu epidemii, a niektórzy zauważają, że źródła wody wyschły z powodu niewystarczających opadów. Więcej na temat najgorszej od dziesięcioleci fali upałów w Pakistanie można przeczytać w naszym artykule.

Jemen: Pierwszy od sześciu lat lot komercyjny z Jemenu wystartował ze stolicy kraju Sany 16 maja. Na pokładzie znajdowało się 137 pasażerów udających się do Ammanu w Jordanii. Wznowienie lotów jest częścią rozejmu zawartego w zeszłym miesiącu między uznawanym przez społeczność międzynarodową rządem a rebeliantami Houthi, którzy zajmują Sanę.

Akta policyjne z Sinciang

Nowo ujawnione “Akta policyjne z Sinciang” Adriana Zenza, dyrektora i starszego pracownika naukowego ds. studiów nad Chinami w Victims of Communism Memorial Foundation w Waszyngtonie, potwierdzają skalę prześladowań mniejszości etnicznych w regionie Sinciang w Chinach. Tysiące zdjęć z samego serca ściśle tajnego chińskiego systemu masowych więzień znajdują się wśród ogromnej ilości danych wykradzionych z policyjnych serwerów komputerowych w tym regionie. Wśród nich widoczne są zdjęcia służb bezpieczeństwa strzelających do tych, którzy próbują uciec. The Xinjiang Police Files zostały przekazane BBC na początku tego roku. Ich zbadanie i uwierzytelnienie zajęło kilka miesięcy, ale dzisiaj ujrzały one światło dzienne.

Najnowsze dane ujawniają w szczegółach wykorzystanie przez Chiny obozów “reedukacyjnych” i formalnych więzień jako dwóch oddzielnych, ale powiązanych systemów masowego przetrzymywania Ujgurów – podaje BBC. Według obecnych szacunków Chiny zamknęły w więzieniach około miliona członków mniejszości ujgurskiej, kazachskiej i innych mniejszości.

W 2020 r. badacze z Australian Strategic Policy Institute, wykorzystując zdjęcia satelitarne i inne dowody, udokumentowali istnienie ponad 380 ośrodków i więzień w obozach reedukacyjnych w Sinciang. New York Times ujawnił w lipcu, że niektóre maski na twarz chińskiej produkcji sprzedawane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zostały wyprodukowane w fabrykach, w których pracowali Ujgurzy.

Nieredagowana kopia (pierwsze strony) tajnego dokumentu rządu centralnego, który został wcześniej opublikowany jako część Xinjiang Papers (nr 5).

Udostępnione przez Adrian Zenz, Journal of the European Association for Chinese Studies.

Część: Akta policyjne Xinjiang

Transkrypt przemówienia Zhao

Dziesiątki tysięcy chińskich dokumentów rządowych i arkuszy kalkulacyjnych, które Zenz określa mianem “Akt policyjnych Xinjiang” zostało uzyskane przez osobę z dostępem do wewnętrznych sieci komputerowych policji dwóch okręgów w Sinciang. Tożsamość tej osoby pozostaje anonimowa. Wśród dokumentów znajduje się zapis wewnętrznego przemówienia Ministra Bezpieczeństwa Publicznego Zhao Kezhi z 15 czerwca 2018 r. Przemówienie wzmacnia wiarygodność wcześniejszych szacunków dotyczących skali zatrzymań w regionie, wskazując dodatkowo na świadome i aktywne wsparcie Xi Jinpinga dla prowadzonych w Sinciangu kampanii “reedukacji” – twierdzi Adrian Zenz w raporcie na temat przemówienia ministra bezpieczeństwa publicznego Chin, opublikowanym przez ChinaFile.

Adrian Zenz opisuję dalszy proces uwierzytelnienia akt policyjnych z Xinjiang w recenzowanym artykule opublikowanym w Journal of the European Association for Chinese Studies [The Journal of the European Association for Chinese Studies].


Nieredagowana kopia (ostatnia strona) tajnego dokumentu rządu centralnego, który został wcześniej opublikowany jako część Xinjiang Papers (nr 5). 

Jak podaje Zenz, szacunki dotyczące liczby prześladowanych  opierają się na różnych metodologiach, od rozmów z lokalnymi policjantami, przez ekstrapolacje na podstawie wyciekłych rządowych arkuszy kalkulacyjnych, po analizę dotacji na żywność dla ośrodków “reedukacyjnych”. Same szacunki również bardzo się różnią. Prognoza Zenza z 2018 roku mówiła o liczbie od kilkuset tysięcy do miliona internowanych; w 2019 roku, opierając się częściowo na wyciekłych rządowych arkuszach kalkulacyjnych z danymi dotyczącymi zatrzymań w kilku ujgurskich miastach, te szacunki zwiększono do 900 000-1,8 miliona.

Przemówienie Zhao dostarcza dodatkowych dowodów na to, że od jednego do dwóch milionów ludzi rzeczywiście zostało uwięzionych. Udowadnia również, że sam Xi osobiście znał szczegóły tej kampanii i wydawał polecenia, które umożliwiały jej kontynuację i rozszerzenie. Zhao wygłosił przemówienie w Urumqi na zakończenie pięciodniowej wizyty “śledczej” w Xinjiangu.

Zhao potwierdza poparcie Pekinu dla masowych internowań. W pierwszej części swojego przemówienia podsumowuje godne pochwały osiągnięcia regionu i chwali władze regionalne za to, że do tej pory “dobrze przeprowadziły transformację poprzez edukację”.Przedstawił również harmonogram, zgodnie z którym rząd regionalny wprowadził represje. Po przybyciu sekretarza partii Sinciang Chen Quanguo, region rozpoczął pięcioletni plan pracy: w pierwszym roku (2017) – “ustabilizować” region; w drugim – “skonsolidować” zdobycze; w trzecim – osiągnąć “podstawową normalizację” nowego stanu rzeczy; a w piątym roku (2021) – osiągnąć “wszechstronną stabilność”.

James A. MILLWARD: Sinciang, chińska zbrodnia

Fot. Thomas PETER / Reuters / Forum

W drugiej części przemówienia Zhao zwraca uwagę na bieżące wyzwania i priorytety pracy w fazie “konsolidacji” planu.Wymienia problemy, z jakimi nadal boryka się region, i zapewnia, że walka z terroryzmem “absolutnie nie może być w żaden sposób rozluźniona”. W tym miejscu Zhao zaczyna podawać, ile osób ma zostać poddanych “reedukacji” lub uwięzionych. Mówi o dwóch grupach, z których każda liczy “dwa miliony ludzi”, a które stanowią wewnętrzne zagrożenie dla stabilności: “W Sinciangu mieszkają dwa miliony ludzi, którzy ulegli wpływom niepodległościowym, panislamistycznym i pan-tureckim. W południowym Sinciangu mieszkają ponad dwa miliony ludzi, na których poważnie wpłynęła infiltracja ekstremistycznej myśli religijnej.”

Jak podkreśla Zenz, Zhao nie oskarża tych dwóch grup ludzi o stawianie gwałtownego oporu wobec państwa. To raczej ich tożsamość kulturowa i religijna czyni z nich cel “reedukacji”.

W ostatniej części swojego wystąpienia Zhao omawia praktyczną konsekwencję szerokiego zakresu “reedukacji”, który właśnie nakreślił: przepełnione więzienia i areszty śledcze, będące efektem kampanii masowego uwięzienia. Zhao przedstawia system więzień i innych ośrodków internowania, w których przetrzymuje się więźniów w liczbie przekraczającej ich możliwości. Zhao zapewnia regionalnych urzędników, że rząd centralny wkrótce zatwierdzi fundusze na budowę dodatkowych ośrodków zatrzymań w południowym Sinciangu.

Jego nacisk na przepełnienie więzień świadczy o bardzo dużej liczbie zatrzymanych i jest zgodny z zeznaniami świadków z tamtego okresu. Wyjaśnia to również, dlaczego, jak pokazują zdjęcia satelitarne, w drugiej połowie 2018 r. nastąpił boom na budowę lub rozbudowę ośrodków internowania.

Co wiedział Xi Jinping?

Przemówienie Zhao dostarcza dowodów na świadomą i aktywną rolę Sekretarza Generalnego Xi Jinpinga w kierowaniu polityką w Sinciangu. Zhao twierdzi, że “ważne instrukcje Xi dotyczące rządzenia Xinjiangiem zgodnie z prawem, jednoczenia i stabilizacji Sinciangu oraz budowania Sinciangu w dłuższej perspektywie” stanowią podstawę dla wielu priorytetów polityki nakreślonych w przemówieniu, w tym “wprowadzenia prac zarządzania Centrum Kształcenia i Szkolenia Umiejętności Zawodowych w orbitę legalizacji”.

Zhao opisuje, że Xi nakazał władzom Xinjiangu “prowadzenie prac związanych z deekstremizacją”, co według Zhao obejmuje “transformację poprzez edukację” prowadzoną w ośrodkach “reedukacyjnych”. Według Zhao, po tym jak centralny przywódca partyjny Guo Shengkun poinformował o problemach z pojemnością więzień, których był świadkiem podczas swojej wizyty w Sinciangu w kwietniu 2017 r., Xi osobiście nakazał władzom regionalnym “wdrożenie praktycznych środków, takich jak zwiększenie liczby zatrudnionych, powiększenie pojemności (tych ośrodków) i zwiększenie inwestycji (w te ośrodki) w określonym czasie”. Jak zauważa Zenz: przemówienie Zhao sugeruje, że osobiste zaangażowanie Xi w politykę wobec Xinjiangu ma wpływ na rozwój sytuacji w terenie.

Na początku 2022 roku w Xinjiangu zakończyła się pięcioletnia strategia Pekinu mająca na celu pacyfikację i podporządkowanie regionu – co oznacza, że zgodnie z harmonogramem Xinjiang znajduje się obecnie w stanie “kompleksowej stabilności”. Zenz zauważa, że widoczna obecność policji i uciążliwe kontrole bezpieczeństwa z lat 2017 i 2018 w dużej mierze ustąpiły miejsca dzisiejszemu, bardziej niezauważalnemu, ale wciąż wszechobecnemu systemowi nadzoru. Jednak w planie pracy rządu regionalnego na rok 2022 walkę o utrzymanie stabilności społecznej określono jako “wciąż ponurą i złożoną”.

Podcast tygodnia

Zapomniana wojna w Jemenie – rozmowa z Beatą BŁASZCZYK, wolontariuszką stowarzyszenia “Szkoły dla Pokoju”

Gdzie słuchać?
Wszystko co Najważniejsze
YouTube
Anchor
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts

Dziękuję za lekturę!

By zapisać się newslettera “Wspólny Świat” wystarczy kliknąć w ten [link].  
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Mateusz Krawczyk

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 24 maja 2022