Karol SAMSEL: Polski mesjanizm versus mesjanizm europejski
Karol SAMSEL

Karol SAMSEL

Polski mesjanizm versus mesjanizm europejski

Jak wskazał Popkin, mesjanizm polski zdaje się (mimo wszystko) konkluzją nie tyle ukształtowanych już europejskich mesjanizmów, ile całej religijnej nowożytności upływającej w cieniu myślenia mesjanistyczno-millenarystycznego – pisze prof. Karol SAMSEL