Prof. Michał SEWERYŃSKI: "Francja widziana z Polski"
Prof. Michał SEWERYŃSKI

Prof. Michał SEWERYŃSKI

"Francja widziana z Polski"

Przez wieki, obfitujące we wspólne dla Polaków i Francuzów wydarzenia i związki, ukształtował się pozytywny obraz Francji w Polsce. Jednak pozytywny stosunek Polaków do Francji nie jest bezkrytyczny. Narastanie bowiem liberalizmu w prawie, kulturze i obyczajach francuskich budzi zastrzeżenia części polskiej opinii publicznej, przywiązanej do tradycyjnych wartości, wyrosłych z chrześcijaństwa.