Prof. Michał SEWERYŃSKI: "Francja widziana z Polski"

"Francja widziana z Polski"

Photo of Prof. Michał SEWERYŃSKI

Prof. Michał SEWERYŃSKI

senator, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego,odznaczony Krzyżami - Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Les Palmes Académiques, Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice oraz Odznaką Honorową m. Łodzi. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Lyon III.

.Przez wieki, obfitujące we wspólne dla Polaków i Francuzów wydarzenia i związki, ukształtował się pozytywny obraz Francji w Polsce. Utrzymuje się on także dziś. Francja jest bowiem postrzegana przez wielu Polaków jako państwo odgrywające kluczową rolę nie tylko w Europie, lecz także oddziaływające na wydarzenia poza jej granicami. Pozwala jej na to poważny potencjał gospodarczy i technologiczny, który sprawia, że Francja jest pożądanym partnerem gospodarczym dla wielu krajów, także dla Polski, w której inwestycje francuskie należą do największych. Światowa rola Francji wynika też z jej poważnego potencjału militarnego, opartego na rozwiniętym przemyśle zbrojeniowym i własnej broni nuklearnej.

.Francja jest krajem demokratycznym, z długą tradycją tego ustroju i może być źródłem inspiracji demokratycznej dla innych krajów. Inspiracja ta była widoczna w Polsce w czasie odbudowy państwa po I wojnie światowej oraz w czasie transformacji postkomunistycznej. Trudno nie zauważyć, że zasady demokratycznego ustroju Francji przekładają się także na wysoki poziom ochrony socjalnej. Wprawdzie jest ona niełatwa w realizacji, ale pozostaje wielkim osiągnięciem społecznym, a przez to ważnym punktem odniesienia dla polityki społecznej w innych krajach, także w Polsce.

Pozytywny obraz w Polsce zawdzięcza Francja także swojej kulturze i nauce, inspirujących polskich artystów i przyciągających uczonych oraz młodzież na francuskie uniwersytety. Te związki, umacniane w czasie kolejnych fal emigracji Polaków do Francji, są ciągle widoczne. Ich szczególnym przejawem jest obecność licznych frankofonów w Polsce. Zrzut ekranu 2015-07-10 (godz. 22.08.39)I chociaż język francuski nie jest jest już w Polsce językiem dominującycm, to jednak pozostaje atrakcyjny, jako narzędzie komunikacji w środowiskach nauki i kultury i jako wyznacznik  wysokiej pozycji społecznej.

.Pozytywny stosunek Polaków do Francji nie jest jednak bezkrytyczny. Narastanie bowiem liberalizmu w prawie, kulturze i obyczajach francuskich budzi zastrzeżenia  części polskiej opinii publicznej, przywiązanej do tradycyjnych wartości, wyrosłych z chrześcijaństwa.

Na koniec nie można nie przypomnieć, że tylko w polskim hymnie narodowym śpiewamy: Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy.

Michał Seweryński

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 lipca 2015