Wszystko Co Najważniejsze

14 lipca

Chiara FERRARIS
Miesiąc w Paryżu. Dziesięć pomysłów. Sierpień 2015

Jeśli korzystamy z paryskiego metra: na kilku stacjach linii 14, można natknąć się na polską sztukę. A konkretnie na wystawę warszawskiej ASP „Nous voici, les voilà”. Prace polskich studentów i absolwentów możemy podziwiać w paryskim metrze już po raz trzeci. Na tej samej linii trwa również wystawa „Chopin. Le toucher pianistique” poświęcona Szopenowi.

Andrzej SEWERYN
Joanna NOJSZEWSKA
Druga ojczyzna socjetariusza

Sedno francuskiego stylu jest w słowie pérennité. Trwaaaanie! Długowieczność, długa historia. Można oczywiście mówić, że styl francuski to wygląd, że Francuz zawsze zadbany, szczupły, dobrze ubrany, ale to są takie… po polsku powiemy: pierdu-pierdu. A słowo? Mało kto na świecie zna polskie słowo „miłość”, ale wszyscy na świecie wiedzą, co znaczy l’amour. I merde.

Marek BIEŃCZYK
Słowo i drżenie

Nie wiem, co bardziej u Francuzów lubię i cenię: czy to, że lepiej myślą, czy to, że lepiej czują. Czy porywają mnie bardziej ich intelektualne rozumowania, czy też ich zmysłowe epifanie; niezwykły dar mają do jednych i drugich. Czy lepiej jest, gdy piszą, czy gdy jedzą i piją? Najważniejsze są ich teksty, czy może tez to, co nalewają mi do kieliszka? Raczej Proust, czy raczej wino?

Chiara FERRARIS
Trochę inne Tour de France. Albo

I tak oto podróżuje przez ten niesamowity, ciekawy, zróżnicowany kraj 198 uczestników 102. Tour de France. Nie mają oni specjalnie czasu ani na podziwianie krajobrazów, ani poznawanie historii miejsc, przez które przejeżdżają. A szkoda, bo niektóre z nich są naprawdę ciekawe, opowiadają historie, które warto poznać.

Pierre BUHLER
List Ambasadora do przyjaciół Francji w Polsce

Nikt nie wyraził tego lepiej, niż Victor Hugo: „Dwa narody spośród wszystkich innych od czterech stuleci odgrywały w cywilizacji europejskiej rolę wyzbytą interesowności (…) Francja rozpraszała ciemności, Polska odpierała barbarzyństwo; Francja rozprzestrzeniała idee, Polska chroniła granice. Naród francuski był misjonarzem cywilizacji w Europie; naród polski – jej rycerzem”

Prof. Andrzej ROTTERMUND
Polska i Francja. Przenikanie kultur

Dla mnie muzealnika, który w muzeum pracuje już ponad pięćdziesiąt lat, Francja z jej rozbudowanym systemem muzealnym, jest wzorem i inspiracją. We Francji bowiem narodziła się idea wielkiej instytucji muzealnej i we Francji idea ta wprowadzona została w życie. We Francji rozwinął się też mecenat państwowy nad muzeami.

Michał BONI
Bezpieczeństwo i prywatność. Przypadek francuski

Uporządkowanie reguł działania służb specjalnych przydałoby się we wszystkich krajach europejskich — bo niezbędne jest ich dostosowanie do wymiaru cyfrowego z jednej strony, a z drugiej — do lepszego poszanowania fundamentalnych praw. Francja podjęła ten wysiłek — i oby po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości dokończyła sprawę.

Prof. Michał SEWERYŃSKI
Francja widziana z Polski

Przez wieki, obfitujące we wspólne dla Polaków i Francuzów wydarzenia i związki, ukształtował się pozytywny obraz Francji w Polsce. Jednak pozytywny stosunek Polaków do Francji nie jest bezkrytyczny. Narastanie bowiem liberalizmu w prawie, kulturze i obyczajach francuskich budzi zastrzeżenia części polskiej opinii publicznej, przywiązanej do tradycyjnych wartości, wyrosłych z chrześcijaństwa.

Stanislas PIERRET
Nasz cel? Wspieranie polsko-francuskiej elity

Naszym celem jest wpieranie powstającej polsko-francuskiej elity. Instytut Francuski w Polsce zajmuje się wymianą kulturalną, intelektualną, współpracą uniwersytecką i naukową. Aby zachęcać do wymiany intelektualnej, Instytut Francuski organizuje wspólnie z Ośrodkiem Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim cykl konferencji pod tytułem „myśl francuska w XXI wieku”.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI
Polskie fascynacje V Republiką

V Republika z silną władzą prezydenta, osłabieniem pozycji partii politycznych i wszechwładzy parlamentu jest ustrojem, który daje Francji możliwość zajęcia wyróżnionej pozycji w Europie. To udany projekt budowy państwa, dzięki któremu można panować nad swoim losem, to ustrój z przywództwem państwowym i z władzą, która nie ucieka od odpowiedzialności.

Marcin DARMAS
Paul GRADVOHL
Polska. Francja. Intelektualny dialog

Pierwszym dyrektorem Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich został Michel Foucault, który lwią część „Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu” napisał w Warszawie. W wyniku esbeckiej prowokacji francuski filozof musiał opuścić Polskę. Władze przyglądały się działalności placówki akademickiej z nieufnością: kontrolowały, inwigilowały, podsłuchiwały, przeglądały listy…

Jean-Marc FENET
Odwiedzić Francję … czyli dlaczego, nie bez powodu, Francja zajmuje pierwsze miejsce wśród najczęściej odwiedzanych przez turystów krajów na świecie

Zatem przyjaciele Francji z Polski są mile widziani w naszym kraju, którego historia tak wiele razy splatała się z dziejami Polski. Niech odkryją – lub na nowo odkryją – Paryż, w którym w XIX wieku znalazła schronienie polska dusza i który nadal symbolizuje szczególną więź łącząca nasze kraje. Niech dotrą do regionów mało im znanych, do Normandii, Bretanii, Burgundii, na południowy zachód.

Daniel RAYNAL
Historię przyjaźni francusko-polskiej pisze obecnie Liceum Francuskie w Warszawie

Spośród 780 uczniów, uczęszczających do klas od przedszkolnych po maturalną, 30% stanowią Polacy, 38% Francuzi, 20% dzieci posiadające podwójne obywatelstwo francuskie i polskie i 12% inne narodowości europejskie i pozaeuropejskie. W Liceum Francuskim reprezentowane są 43 narodowości. Francja ze swoim specyficznym systemem oświaty ciągle jeszcze jest atrakcyjna za granicą.

Andrzej BYRT
Aux Champs Elysées…

Straszy się – znowu niepotrzebnie – polskim przewoźnikiem, który miałby, jakoby, wypchnąć z ich własnego rynku przewoźników francuskich. A co mieliby powiedzieć polscy kupcy detaliczni wyparci tysiącami już w latach dziewięćdziesiątych z polskiego rynku przez nikomu wówczas nieznane firmy z Francji jak Auchan, Leroy Merlin, Castorama, Intermarché, Intersport i dziesiątki innych?

Laura GIARRATANA
Pauline de BODMAN
Le Petit Journal. Projekt niebanalny

Znajdziemy u nas relację z wizyty generała de Gaulle’a w cukierni Bliklego przy Nowym Świecie, historię miłości Mikołaja Chopina, opowieść o Romain Garym z czasów, kiedy nazywał się jeszcze Roman Kacew. Ale najlepszym sposobem pokazania francusko-polskiej przyjaźni będzie chyba przedstawienie ostatniego bohatera tej serii, bohatera mimo woli, dzielnego, beztroskiego i zuchwałego Jeana Gasparoux.

Eryk MISTEWICZ
Pourquoi j'aime la France?

„Nie sposób bez tej lektury zrozumieć świata, pojąć głębiej, przewidzieć, dookreślić, a być może narzucić trafne rozwiązania. Nie sposób osiągnąć sukcesu. Nie sposób wiedzieć, dlaczego coś działa, a coś innego, mimo że przecież równie dobre, często za większe pieniądze zbudowane, w ogóle nie ma szans”