Stanislas PIERRET: "Nasz cel? Wspieranie polsko-francuskiej elity"

"Nasz cel? Wspieranie polsko-francuskiej elity"

Photo of Stanislas PIERRET

Stanislas PIERRET

Radca do spraw współpracy kulturalnej w Ambasadzie Francji w Warszawie – szef Działu Współpracy Kulturalnej

Dział kulturalny Ambasady Francji w Polsce tworzy pomost łączący Francję i Polskę. Pomost wymiany artystycznej i kulturalnej w każdym wymiarze, czy jest on związany z dziedzictwem narodowym, czy ze sztuką nowoczesną, awangardą czy historią.

.Zreformowaliśmy strukturę, aby bardziej efektywnie odpowiadać na potrzeby. Od pierwszego stycznia 2012 roku, Dział Współpracy Kulturalnej Ambasady Francji został połączony z niezależną finansowo jednostką, Instytutem Francuskim. Także inne działy, jak współpracy uniwersyteckiej i naukowej, językowej i edukacyjnej oraz kulturalnej zostały przyłączone do Instytutu Francuskiego.

Instytut Francuski odgrywa kluczową rolę w popularyzacji kultury francuskiej poprzez dwie placówki, w Warszawie i w Krakowie, łącząc działania w całym kraju z działalnością sieci placówek Alliance Française, z Domem Bretanii w Poznaniu i Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach.

Działalność kulturalna i artystyczna najczęściej przyjmuje formę projektów realizowanych w ramach bezpośredniej współpracy z polskimi partnerami, bez względu na dziedzinę (przemysł kultury, spektakle, sztuki wizualne). Zapewnia to każdego roku obecność licznych artystów i zespołów francuskich podczas głównych festiwali w Polsce.

W ramach Instytutu Francuskiego działa Mediateka wraz z jej Kulturoteką, co sprzyja rozprzestrzenianiu i promowaniu myśli francuskiej – francuskojęzycznych autorów, często tłumaczonych na język polski.

.Książka francuska w polskim tłumaczeniu utrzymuje się na trzecim miejscu wśród wszystkich tłumaczeń na rynku polskim. Tak jest od połowy lat osiemdziesiątych, ok 500 tytułów ze wszystkich dziedzin tłumaczonych jest każdego roku.

Liczba sprzedanych egzemplarzy książek autorów francuskich jest szczególnie znacząca w przypadku literatury dla dzieci i młodzieży. W 2012 roku sprzedano ponad milion egzemplarzy „Mikołajka”. Eric-Emmanuel Schmitt czy Guillaume Musso to kolejne przykłady autorów, których polskie przekłady spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem.

Dziś wszystkie główne dzieła reprezentatywne dla prądów literackich czy myśli francuskiej są dostępne w polskich księgarniach.

Punktem kulminacyjnym współpracy literackiej i edytorskiej między Francją a Polską były Warszawskie Targi Książki w maju tego roku, których Francja była gościem honorowym. Aby spotkać się i porozmawiać z autorami, a także posłuchać czytania fragmentów książek, na Stadion Narodowy w Warszawie przybyło ponad 73 tys. zwiedzających.

Priorytetem Instytutu Francuskiego jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy instytucjami francuskimi i polskimi. Należy wspomnieć tu o umowie podpisanej w 2009 roku pomiędzy polskim Narodowym Instytutem Audiowizualnym (NInA) a jego francuskim odpowiednikiem (INA), o umowie partnerskiej z 2010 pomiędzy paryskim Muzeum Pamięci Shoah a Muzeum Historii Żydów Polskich, a także o umowie pomiędzy Francuską Biblioteką Narodową a Polską Biblioteką Narodową

Promocja języka francuskiego

.Instytut Francuski w Warszawie (działający od 1925 roku) oferuje nauczanie jęz.francuskiego na wysokim poziomie i corocznie przyjmuje tysiące słuchaczy. Dzieje się tak pomimo sporej konkurencji na rynku nauczania języków obcych. Jest to możliwe dzięki profesjonalizmowi grona lektorów i zróżnicowanej ofercie, dostosowanej do potrzeb słuchaczy i przygotowującej do oficjalnych egzaminów DELF/DALF.

Język francuski jest czwartym najczęściej nauczanym językiem w polskim systemie edukacji, po angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Szkoły dwujęzyczne z wykładowym językiem francuskim, których liczba rośnie z roku na rok, są wspierane przez Instytut Francuski, także poprzez dokształcanie nauczycieli.

.Dwadzieścia lat po utworzeniu szkół dwujęzycznych z językiem francuskim, w chwili obecnej jest ich ponad 30. Umożliwiają one uczniom najlepszą edukację po francusku. W programie jest praktyczna nauka języka, a także inne przedmioty po francusku, takie jak matematyka, inne przedmioty ścisłe, historia, geografia czy sztuka.

Cztery placówki edukacyjne ze świetnym programem nauczania po francusku otrzymały certyfikat „francEducation” przyznawany przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są to licea „Żmichowska” i „Sempołowska” w Warszawie, liceum „Kopernik” w Katowicach oraz dwujęzyczne liceum w Łodzi.

Współpraca akademicka i naukowa

.Instytut Francuski w Polsce zajmuje się także wymianą intelektualną, współpracą uniwersytecką i naukową. Aby zachęcać do wymiany intelektualnej, Instytut Francuski organizuje wspólnie z Ośrodkiem Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim cykl konferencji pod tytułem „myśl francuska w XXI wieku”.

Naszym celem jest wpieranie powstającej polsko-francuskiej elity.

Skupiamy się na wspieraniu podwójnych dyplomów uczelni francusko-polskich (jest ich obecnie co najmniej 66). Instytut Francuski w Polsce zajmuje się także programem stypendiów rządu francuskiego dla studentów studiów magisterskich, doktoranckich i naukowców. Współpracujemy także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu bilateralnego wymiany naukowców POLONIUM. W biurach w Warszawie i Krakowie francuska agencja wymiany studenckiej Campus France doradza i informuje licealistów i studentów o francuskim systemie szkolnictwa i przygotowywania projektów badawczych.

Instytut Francuski łączy Polaków po studiach we Francji i ze znajomością kultury francuskiej, prowadząc klub absolwentów francuskich uczelni wyższych „Club France en Pologne”, który świętuje 5. urodziny, licząc na chwilę obecną ponad 1700 członków. Ta sieć społeczno-zawodowa informuje o wydarzeniach kulturalnych Instytutu, ale także o ogłoszeniach o pracy, stażach, pozwala także tworzyć nowe sieci kontaktów.

Sieć Alliance Française w Polsce

.Sieć Alliance Française łączy Instytut Francuski z pozostałymi regionami w Polsce i pozwala prowadzić działania w całym kraju. Ośrodki Alliance Française są miejscami aktywności językowej i kulturalnej przy uniwersytetach.

Siedem oddziałów Alliance Française znajduje się w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

Głównym celem tych ośrodków jest popularyzacja języka francuskiego poprzez nauczanie (kursy językowe, oficjalne egzaminy językowe organizowane przez francuskie ministerstwo edukacji narodowej). Jednak ich działanie nie ogranicza się do nauczania języka, sieć Alliance Française uczestniczy także w promocji kultury francuskiej, frankofońskiej i polskiej, udostępniając zbiory (biblioteki, dyskusyjne kluby filmowe) i promując twórczość poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych (koncerty, spektakle teatralne, wystawy…)

Działania Alliance Française, Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego dopełniają się w celu lepszej promocji Francji w całej Polsce.

Stanislas Pierret

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 lipca 2015