Frédéric BILLET: Relacje Polski i Francji umacniają Europę

Relacje Polski i Francji umacniają Europę

Photo of Frédéric BILLET

Frédéric BILLET

Ambasador Republiki Francji w Warszawie.

zobacz inne teksty Autora

W tym roku Święto Narodowe Francji 14 lipca jest obchodzone pod znakiem powrotu do normalności – pisze Frédéric BILLET

Wychodzimy stopniowo z reżimu sanitarnego wprowadzonego w ramach walki z pandemią i zwracamy się ku przyszłości, w szczególności dzięki sukcesowi programu szczepień, zarówno we Francji jak i w Polsce, dzięki wspólnej mobilizacji na szczeblu europejskim. Parada wojskowa na Polach Elizejskich w Paryżu stanowić będzie okazję do świętowania zbiorowej zdolności naszego narodu do pokonywania trudności wynikłych z kryzysu sanitarnego.

Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że pomimo roku przeżytego pod znakiem pandemii udało nam się zdynamizować i pogłębić polityczny dialog dwustronny, który został wcześniej ożywiony wizytą w Polsce francuskiego prezydenta w lutym 2020 roku. W pierwszym półroczu 2021 roku do Polski przyjechało czterech ministrów francuskiego rządu. Minister do spraw handlu zagranicznego Franck Riester przybył do Warszawy 2 lutego i zaprezentował między innymi francuską ofertę w dziedzinie energetyki jądrowej. Sekretarz stanu do spraw europejskich Clément Beaune odbył w Polsce dwudniową wizytę 8 i 9 marca, podczas której rozmawiał zarówno z przedstawicielami władz, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Nasz minister gospodarki Bruno Le Maire spotkał się 21 czerwca w Krakowie z ministrami gospodarki krajów Grupy Wyszehradzkiej, a minister do spraw transportu Jean-Baptiste Djebbari przebywał w Warszawie 24 i 25 czerwca. Odbyły się jeszcze wizyty parlamentarzystów oraz przewodniczącego francuskiego zrzeszenia przedsiębiorców MEDEF z liczną delegacją prezesów francuskich firm.

Spotkania merytoryczne wysokiego szczebla miały miejsce także w Paryżu. W marcu do stolicy Francji przybył najpierw wicepremier Jarosław Gowin, a następnie premier Mateusz Morawiecki, ten ostatni na zaproszenie francuskiego prezydenta. Podczas niedawnego szczytu NATO prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Ponadto kontakty na poziomie parlamentarnym objęły również zaproszenie do Francji marszałka polskiego Senatu Tomasza Grodzkiego przez jego francuskiego odpowiednika i wizytą w Paryżu grupy polsko-francuskiej polskiego Senatu.

Oprócz tego działamy na rzecz pogłębienia konsolidacji naszego partnerstwa gospodarczego. Francja jest czwartym partnerem handlowym Polski, nasza dwustronna wymiana handlowa przekracza 20 miliardów euro, a francuskie firmy w Polsce, których jest około 1200, zajmują trzecie miejsce pod względem liczby stworzonych miejsc pracy. Pracujemy nad ożywieniem naszych gospodarek i już teraz można zauważyć efekty. Zarówno we Francji, jak i w Polsce jesteśmy zdania, że ożywienie gospodarcze wymaga wspierania naszych przemysłów na szczeblu europejskim. Jest coraz więcej ważnych projektów będących przedmiotem wspólnych działań europejskich (tzw. PIIEC), na przykład związanych z bateriami elektrycznymi czy wykorzystaniem wodoru – bardzo cieszy mnie zainteresowanie Polski tymi przedsięwzięciami.

Mobilizuje nas przede wszystkim wyzwanie, którym jest transformacja energetyczna. Polska już wytycza jej etapy w rządowej strategii PEP40, która ustala główne cele w obniżaniu udziału węgla w produkcji energii i w przekształcaniu miksu energetycznego w ciągu najbliższych 20 lat, ale także w Krajowym Planie Odbudowy przedstawionym Komisji Europejskiej na początku maja. Prowadzimy intensywny dialog dotyczący energetyki jądrowej. Przypomnę, że Francja oferuje Polsce wsparcie w tym obszarze. Chodzi o zbudowanie sektora energetyki jądrowej, który będzie zintegrowany z europejskim systemem energetycznym. Polska doskonale rozumie, że energia jądrowa powinna stanowić niezbędny składnik jej miksu energetycznego. Jest to także warunek jej niezależności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Poza tym jesteśmy obecni na polu innych technologii. Grupa Alstom działa prężnie w dziedzinie zastosowań wodoru i w czerwcu tego roku uruchomiła w Polsce swój pierwszy pociąg na to paliwo. Rozwijana jest współpraca firm polskich i francuskich w sektorze fotowoltaiki na rzecz powstania tzw. gigafabryki na terenie Polski. Warto jeszcze wspomnieć o agencji francuskiego rządu zwanej French Tech, która w Krakowie działa w dziedzinie transformacji cyfrowej na rzecz synergii pomiędzy polskimi i francuskimi startupami.

Wreszcie trzeci kierunek naszego działania ma na celu ożywienie współpracy naszych krajów na polu bezpieczeństwa i obrony. W ciągle zmieniającym się globalnym kontekście strategicznym, kiedy bezpieczeństwo Unii Europejskiej obejmuje sytuację zarówno na wschodzie, jak i na południu, zależy nam we Francji na tym, by nasze kraje jeszcze aktywniej współdziałały na tym polu. Zauważalne są pewne sygnały świadczące o tym, że Polska jest obecnie zainteresowana południem Europy, śledzi z uwagą działania swych sąsiadów w regionie Sahelu (chodzi o Estonię, o Republikę Czeską i wkrótce o Węgry). W tym kontekście zaktywizowaliśmy dwustronną współpracę militarną i chcemy zwiększyć współdziałanie z Polską, w tym w dziedzinie działań operacyjnych. Po niedawnej decyzji prezydenta Francji dotyczącej reorganizacji francuskiej obecności wojskowej w Sahelu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej oczekujemy włączenia się innych krajów europejskich, czyli również Polski, w zapewnianie bezpieczeństwa na tym obszarze. Warto uwzględnić przy tym fakt, że Francja wypełnia swe zadania w ramach zobowiązań NATO i jest znacząco obecna militarnie na flance wschodniej. Wracając do defilady 14 lipca, chciałbym podkreślić, że wśród wyróżnionych oddziałów wojskowych będzie można zobaczyć między innymi europejską grupę zadaniową Takuba, powstałą z inicjatywy Francji w celu zwalczania terroryzmu w Sahelu, i że kilka europejskich państw już do tej grupy dołączyło.

.W dniu Święta Narodowego Francji wyrażam życzenie, byśmy mogli w najbliższych miesiącach pogłębić nasz dialog w wymienionych obszarach. W styczniu 2022 roku Francja obejmie prezydencję w Radzie UE pod hasłem: „Odbudowa, potęga, przynależność”. Zamiarem Francji będzie mianowicie potwierdzanie naszej europejskiej jedności, umacnianie Europy jako geopolitycznego podmiotu na miarę jej potęgi gospodarczej a także wspólne ożywianie naszych gospodarek poprzez koordynację poszczególnych krajowych planów odbudowy. Z tego względu zarówno Francja, jak i Polska mają wiele atutów do wykorzystania, a dialog między naszymi krajami może jedynie wzmocnić te nasze atuty, przy jednoczesnym poszanowaniu europejskich wartości.

Frédéric Billet

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 lipca 2021