Frédéric BILLET: Relacje Polski i Francji umacniają Europę Frédéric BILLET: Relacje Polski i Francji umacniają Europę

Relacje Polski i Francji umacniają Europę

W tym roku Święto Narodowe Francji 14 lipca jest obchodzone pod znakiem powrotu do normalności – pisze Frédéric BILLET

Wychodzimy stopniowo z reżimu sanitarnego wprowadzonego w ramach walki z pandemią i zwracamy się ku przyszłości, w szczególności dzięki sukcesowi programu szczepień, zarówno we Francji jak i w Polsce, dzięki wspólnej mobilizacji na szczeblu europejskim. Parada wojskowa na Polach Elizejskich w Paryżu stanowić będzie okazję do świętowania zbiorowej zdolności naszego narodu do pokonywania trudności wynikłych z kryzysu sanitarnego.

Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że pomimo roku przeżytego pod znakiem pandemii udało nam się zdynamizować i pogłębić polityczny dialog dwustronny, który został wcześniej ożywiony wizytą w Polsce francuskiego prezydenta w lutym 2020 roku. W pierwszym półroczu 2021 roku do Polski przyjechało czterech ministrów francuskiego rządu. Minister do spraw handlu zagranicznego Franck Riester przybył do Warszawy 2 lutego i zaprezentował między innymi francuską ofertę w dziedzinie energetyki jądrowej. Sekretarz stanu do spraw europejskich Clément Beaune odbył w Polsce dwudniową wizytę 8 i 9 marca, podczas której rozmawiał zarówno z przedstawicielami władz, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Nasz minister gospodarki Bruno Le Maire spotkał się 21 czerwca w Krakowie z ministrami gospodarki krajów Grupy Wyszehradzkiej, a minister do spraw transportu Jean-Baptiste Djebbari przebywał w Warszawie 24 i 25 czerwca. Odbyły się jeszcze wizyty parlamentarzystów oraz przewodniczącego francuskiego zrzeszenia przedsiębiorców MEDEF z liczną delegacją prezesów francuskich firm.

Spotkania merytoryczne wysokiego szczebla miały miejsce także w Paryżu. W marcu do stolicy Francji przybył najpierw wicepremier Jarosław Gowin, a następnie premier Mateusz Morawiecki, ten ostatni na zaproszenie francuskiego prezydenta. Podczas niedawnego szczytu NATO prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Ponadto kontakty na poziomie parlamentarnym objęły również zaproszenie do Francji marszałka polskiego Senatu Tomasza Grodzkiego przez jego francuskiego odpowiednika i wizytą w Paryżu grupy polsko-francuskiej polskiego Senatu.

Oprócz tego działamy na rzecz pogłębienia konsolidacji naszego partnerstwa gospodarczego. Francja jest czwartym partnerem handlowym Polski, nasza dwustronna wymiana handlowa przekracza 20 miliardów euro, a francuskie firmy w Polsce, których jest około 1200, zajmują trzecie miejsce pod względem liczby stworzonych miejsc pracy. Pracujemy nad ożywieniem naszych gospodarek i już teraz można zauważyć efekty. Zarówno we Francji, jak i w Polsce jesteśmy zdania, że ożywienie gospodarcze wymaga wspierania naszych przemysłów na szczeblu europejskim. Jest coraz więcej ważnych projektów będących przedmiotem wspólnych działań europejskich (tzw. PIIEC), na przykład związanych z bateriami elektrycznymi czy wykorzystaniem wodoru – bardzo cieszy mnie zainteresowanie Polski tymi przedsięwzięciami.

Mobilizuje nas przede wszystkim wyzwanie, którym jest transformacja energetyczna. Polska już wytycza jej etapy w rządowej strategii PEP40, która ustala główne cele w obniżaniu udziału węgla w produkcji energii i w przekształcaniu miksu energetycznego w ciągu najbliższych 20 lat, ale także w Krajowym Planie Odbudowy przedstawionym Komisji Europejskiej na początku maja. Prowadzimy intensywny dialog dotyczący energetyki jądrowej. Przypomnę, że Francja oferuje Polsce wsparcie w tym obszarze. Chodzi o zbudowanie sektora energetyki jądrowej, który będzie zintegrowany z europejskim systemem energetycznym. Polska doskonale rozumie, że energia jądrowa powinna stanowić niezbędny składnik jej miksu energetycznego. Jest to także warunek jej niezależności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Poza tym jesteśmy obecni na polu innych technologii. Grupa Alstom działa prężnie w dziedzinie zastosowań wodoru i w czerwcu tego roku uruchomiła w Polsce swój pierwszy pociąg na to paliwo. Rozwijana jest współpraca firm polskich i francuskich w sektorze fotowoltaiki na rzecz powstania tzw. gigafabryki na terenie Polski. Warto jeszcze wspomnieć o agencji francuskiego rządu zwanej French Tech, która w Krakowie działa w dziedzinie transformacji cyfrowej na rzecz synergii pomiędzy polskimi i francuskimi startupami.

Wreszcie trzeci kierunek naszego działania ma na celu ożywienie współpracy naszych krajów na polu bezpieczeństwa i obrony. W ciągle zmieniającym się globalnym kontekście strategicznym, kiedy bezpieczeństwo Unii Europejskiej obejmuje sytuację zarówno na wschodzie, jak i na południu, zależy nam we Francji na tym, by nasze kraje jeszcze aktywniej współdziałały na tym polu. Zauważalne są pewne sygnały świadczące o tym, że Polska jest obecnie zainteresowana południem Europy, śledzi z uwagą działania swych sąsiadów w regionie Sahelu (chodzi o Estonię, o Republikę Czeską i wkrótce o Węgry). W tym kontekście zaktywizowaliśmy dwustronną współpracę militarną i chcemy zwiększyć współdziałanie z Polską, w tym w dziedzinie działań operacyjnych. Po niedawnej decyzji prezydenta Francji dotyczącej reorganizacji francuskiej obecności wojskowej w Sahelu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej oczekujemy włączenia się innych krajów europejskich, czyli również Polski, w zapewnianie bezpieczeństwa na tym obszarze. Warto uwzględnić przy tym fakt, że Francja wypełnia swe zadania w ramach zobowiązań NATO i jest znacząco obecna militarnie na flance wschodniej. Wracając do defilady 14 lipca, chciałbym podkreślić, że wśród wyróżnionych oddziałów wojskowych będzie można zobaczyć między innymi europejską grupę zadaniową Takuba, powstałą z inicjatywy Francji w celu zwalczania terroryzmu w Sahelu, i że kilka europejskich państw już do tej grupy dołączyło.

.W dniu Święta Narodowego Francji wyrażam życzenie, byśmy mogli w najbliższych miesiącach pogłębić nasz dialog w wymienionych obszarach. W styczniu 2022 roku Francja obejmie prezydencję w Radzie UE pod hasłem: „Odbudowa, potęga, przynależność”. Zamiarem Francji będzie mianowicie potwierdzanie naszej europejskiej jedności, umacnianie Europy jako geopolitycznego podmiotu na miarę jej potęgi gospodarczej a także wspólne ożywianie naszych gospodarek poprzez koordynację poszczególnych krajowych planów odbudowy. Z tego względu zarówno Francja, jak i Polska mają wiele atutów do wykorzystania, a dialog między naszymi krajami może jedynie wzmocnić te nasze atuty, przy jednoczesnym poszanowaniu europejskich wartości.

Frédéric Billet

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 lipca 2021

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam