Konrad WERNER: O pojęciu narracji w związku z tekstem Stephena Roacha
Konrad WERNER

Konrad WERNER

O pojęciu narracji w związku z tekstem Stephena Roacha

W ogólniejszym znaczeniu narracja nie odnosi się jednak tylko do fikcji literackiej. Staje się opowieścią, którą ktoś – jednostka lub społeczność – snuje o świecie realnym. Ten bowiem – zakłada się – nigdy nie jest nam dany sam w sobie, lecz zawsze w pewnych odsłonach czy obrazach.