Wszystko Co Najważniejsze

nierówności społeczne

Joseph E. STIGLITZ
Epoka braku finansowego zabezpieczenia

System gospodarczy, który nie potrafi zapewnić zysków większości mieszkańców danego kraju i w którym coraz większa część ludności odczuwa narastające zagrożenie wynikające z braku należytego zabezpieczenia społecznego, jest wadliwy – niezależnie od tego, jak szybko rośnie w nim PKB.

Mahmoud MOHIELDIN
Mierniki powszechnego wzrostu. Już nie tylko PKB

Jedynie poprzez poszerzenie znaczenia pojęć „wzrost” i „rozwój” świat będzie w stanie rozwiązać palące problemy nierówności i zapewnić sobie stabilny rozwój. Uwzględnienie czynnika stabilnego rozwoju zmusza rządy i firmy do wzięcia pod uwagę ekologicznych konsekwencji swoich decyzji.