Podcast #WspólnyŚwiat. Zbigniew SZALBOT: Czy etyczny handel jest możliwy?

Czy etyczny handel jest możliwy?

Photo of Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Sekretarz redakcji "Wszystko Co Najważniejsze", doktorant w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów EAD. Stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Wolontariusz programu MSZ "Wolontariat Polska Pomoc 2019".

Ryc. Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Photo of Zbigniew SZALBOT

Zbigniew SZALBOT

Członek Zarządu Fairtrade Polska

Czy możemy zaprojektować nasze działania z większą troską o to, co moglibyśmy zrobić dla rolników pracujących w tych krajach, od których otrzymujemy większość naszych podstawowych produktów? Na to pytanie odpowiada Zbigniew SZALBOT, członek zarządu Fairtrade Polska w rozmowie z Mateuszem M. KRAWCZYKIEM.

.Agencja ONZ ds. żywności i rolnictwa określiła próg ubóstwa na poziomie 1 dolara dziennie. Jest to około 30 dolarów miesięcznie. Liczba ludzi żyjących w ubóstwi na świecie wzrosła kolejny rok z rzędu do średniej prognozy około 768 milionów. Jest to 10 procent światowej populacji. Prawie 800 milionów ludzi. 98% mieszka w tzw. krajach globalnego Południa, czyli w Afryce, Azji Południowej i Ameryce Południowej. To głównie te trzy kontynenty, gdzie koncentruje się najwięcej biedy i gdzie problem żywnościowy jest największy.

Prowadzi: Mateusz M. KRAWCZYK

Wszystko co Najważniejsze | Wspólny Świat  www.wszystkoconajwazniejsze.pl/wspolny-swiat

Anchor: [LINK]

Spotify: [LINK]

Apple Podcasts: [LINK]

Google Podcasts: [LINK]

.Podcast „Wspólny Świat” jest kontynuacją newslettera „Wspólny Świat Wszystko co Najważniejsze”. Każdego tygodnia Mateusz M. KRAWCZYK pochyla się nad najważniejszymi wydarzeniami związanymi z wyzwaniami humanitarnymi i rozwojowymi, przymusową migracją, zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi, konsekwencjami konfliktów zbrojnych i edukacją globalną.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 września 2022