Mateusz M. KRAWCZYK: Wspólny świat. Szukając zrozumienia rzeczywistości globalnych wyzwań
Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Wspólny świat. Szukając zrozumienia rzeczywistości globalnych wyzwań

„Wspólny Świat” to nowy, autorski i cotygodniowy newsletter „Wszystko co Najważniejsze” poświęcony najważniejszym wydarzeniom związanym z wyzwaniami humanitarnymi i rozwojowymi, przymusową migracją, zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi, konsekwencjami konfliktów zbrojnych i edukacją globalną.