Mateusz M. KRAWCZYK: Raport ONZ o prześladowaniach w Xinjiang

Raport ONZ o prześladowaniach w Xinjiang

Photo of Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Sekretarz redakcji "Wszystko Co Najważniejsze", doktorant w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów EAD. Stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Wolontariusz programu MSZ "Wolontariat Polska Pomoc 2019".

Ryc. Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Raport ONZ o prześladowaniach w Xinjiang: w raporcie Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) stwierdzono, że w regionie Xinjiang w Chinach doszło do „poważnych naruszeń praw człowieka”wobec Ujgurów i „innych społeczności w przeważającej mierze muzułmańskich”.

By zapisać się newslettera “Wspólny Świat” wystarczy kliknąć w ten [link].

Dobrej lektury,
Mateusz Krawczyk

Przegląd tygodnia:

Pakistan: Historyczne powodzie w Pakistanie zalały jedną trzecią kraju, dotykając około 33 milionów ludzi i pozostawiając setki tysięcy bezdomnych. ONZ i Pakistan uruchomiły w tym tygodniu apel o pomoc w wysokości 160 milionów dolarów, a pieniądze mają na celu dostarczenie pomocy i zapobieganie epidemii chorób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła o „znaczących zagrożeniach dla zdrowia publicznego”, w tym malarii, dengi i chorób przenoszonych przez wodę.

Somalia: Oficjalna deklaracja głodu dla części południowej i centralnej Somalii jest oczekiwana w przyszłym tygodniu. Dwuletnia susza, gwałtownie rosnące ceny żywności i powolna reakcja na pomoc oznaczają, że ponad siedem milionów ludzi – 45% Somalijczyków – jest chronicznie głodnych, a głód grozi najbardziej wrażliwym. W maju co najmniej 213 000 osób w regionie Bay było już w „katastrofie” – technicznym określeniu głodu.

Grupa Wagner: Organizacja monitorująca konflikty ACLED opublikowała nowy raport na temat działalności Grupy Wagner w Republice Środkowoafrykańskiej i Mali. Rosyjska grupa najemników wzięła na celownik cywilów w ponad połowie swoich operacji w RCA (gdzie zaczęła działać w 2018 r.) i ponad 70% w Mali (gdzie przybyła w zeszłym roku).

Czad: Najcięższe sezonowe opady deszczu w Czadzie od ponad 30 lat sprawiły, że części stolicy N’Djameny są możliwe do przeprawy tylko łodzią i zmusiły tysiące do ucieczki z zalanych domów w ciągu ostatniego miesiąca. W ósmej dzielnicy N’Djameny, rodziny pakowały się do drewnianych łodzi, aby przeprawić się przez ulice, które od końca lipca są zalane fetorem wody powodziowej.

Indonezja: Tysiące protestujących zebrało się w największych miastach Indonezji, próbując wywrzeć presję na rząd, aby cofnął pierwszą od ośmiu lat podwyżkę cen subsydiowanego paliwa. Protesty odbyły się we wtorek w stolicy Dżakarcie oraz w miastach Surabaya, Makassar, Kendari, Aceh i Yogyakarta, jako część serii demonstracji prowadzonych przez studentów i związki zawodowe, które według policji mogą przyciągnąć na ulice dziesiątki tysięcy ludzi w tym tygodniu.

Zdjęcie tygodnia

Nowo wykluty krokodyl kubański (Crocodylus rhombifer) wychodzi z jaja na rękę biologa w wylęgarni na bagnach Zapata, Cienaga de Zapata, Kuba, 24 sierpnia 2022. Krokodyle kubańskie, endemiczny gatunek występujący tylko tutaj i na bagnach na Kubańskiej Wyspie Młodzieży, są krytycznie zagrożone i mają najmniejsze naturalne siedlisko spośród wszystkich żyjących gatunków krokodyli.

ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters / Forum

1000 słów

Raport ONZ o prześladowaniach w Xinjiang

.W raporcie Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) stwierdzono, że w regionie Xinjiang w Chinach doszło do „poważnych naruszeń praw człowieka”wobec Ujgurów i „innych społeczności w przeważającej mierze muzułmańskich”.

Raport został opublikowany w środę 31 sierpnia w następstwie majowej wizyty wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachele. W dokumencie czytamy: „zarzuty dotyczące tortur lub złego traktowania, w tym przymusowego leczenia i niekorzystnych warunków przetrzymywania, są wiarygodne, podobnie jak zarzuty dotyczące przypadków przemocy seksualnej i opartej na płci.”

OHCHR wskazuje, że zakres arbitralnych zatrzymań wobec Ujgurów i innych osób, w kontekście „ograniczeń i pozbawienia bardziej ogólnie podstawowych praw, z których korzysta się indywidualnie i zbiorowo, może stanowić zbrodnie międzynarodowe, w szczególności zbrodnie przeciwko ludzkości.”

Biuro praw ONZ twierdzi, że raport został „oparty na rygorystycznym przeglądzie materiałów dokumentalnych dostępnych obecnie dla Biura, z ich wiarygodnością ocenioną zgodnie ze standardową metodologią praw człowieka”.

Raport ONZ o prześladowaniach w Xinjiang został opublikowany w ostatnim dniu czteroletniej kadencji Bachelet, wskazano, że naruszenia miały miejsce w kontekście zapewnień rządu chińskiego, że jest on skierowany przeciwko terrorystom wśród mniejszości ujgurskiej za pomocą strategii przeciwdziałania ekstremizmowi, która obejmuje wykorzystanie tak zwanych Ośrodków Edukacji Zawodowej i Szkolenia (VETC), lub obozów reedukacyjnych. OHCHR twierdzi, że polityka rządu w ostatnich latach w Xinjiang „doprowadziła do zazębiających się wzorców poważnych i nieuzasadnionych ograniczeń szerokiego zakresu praw człowieka.” Nawet jeśli system VETC, jak twierdzą Chiny, „został ograniczony w zakresie lub zlikwidowany (…) prawa i polityki, które stanowią jego podstawę, pozostają w mocy”.

Zbrodnie przeciwko ludzkości

.Najważniejszym punktem raportu Wysokiej Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) jest to, że biuro komisarza znalazło wiarygodne dowody na stosowanie tortur i innych naruszeń praw człowieka, które prawdopodobnie były „zbrodniami przeciwko ludzkości”.

Raport zawiera zarzuty, że ludzie byli przywiązywani za ręce i nogi do „krzesła tygrysa” i bici, kobiety gwałcone, a inni przetrzymywani w przedłużonej samotności. Niektóre osoby miały być podtapiane. W raporcie opisano osoby „poddawane przesłuchaniom z wodą laną na twarz”.

Antyekstremizm

Raport był bardzo krytyczny wobec doktryny antyekstremistycznej chińskiego rządu, która – według rządu w Pekinie – leży u podstaw prześladowań w Xinjiang. Stwierdzono, że prawa i przepisy są niejasne i źle zdefiniowane, otwarte na indywidualną interpretację i zacierają granicę między faktycznym zagrożeniem a podejrzeniem o przestępstwo. Obie kategorie zawierały również dużą liczbę łagodnych działań sklasyfikowanych jako ekstremizm, mimo że nie miały z nim związku, takich jak posiadanie brody lub konta w mediach społecznościowych.

Arbitralne zatrzymania

W raporcie stwierdzono, że istniało poważne ryzyko arbitralnych zatrzymań i że „uzasadnione jest stwierdzenie, że wzór arbitralnych zatrzymań na dużą skalę miał miejsce w obiektach [centrum kształcenia zawodowego i szkolenia], co najmniej w latach 2017-2019”. Odrzucono twierdzenia Pekinu, że placówki były szkołami lub ośrodkami szkoleniowymi, w których uczestnicy mieli swobodę dołączania i opuszczania. Raport powiedział, że takie „umieszczenia” równały się formie pozbawienia wolności. „Pozbawienie wolności ma miejsce, gdy osoba jest przetrzymywana bez swojej zgody” – napisano.

„Spójne relacje uzyskane przez OHCHR wskazują na brak wolnej i świadomej zgody na umieszczenie w ośrodkach; że niemożliwe jest, aby osoba zatrzymana w tak silnie strzeżonym ośrodku opuściła go z własnej woli”.

Dwie trzecie byłych więźniów, z którymi rozmawiali przedstawiciele OHCHR, zgłosiło, że byli poddawani traktowaniu, które stanowiłoby tortury lub inne formy złego traktowania.

Praca przymusowa

Raport ONZ o prześladowaniach w Xinjiang sformułował również oskarżenia wobec Chin o stosowanie pracy przymusowej. Stwierdzono, że programy pracy były ściśle powiązane z ramami przeciwdziałania ekstremizmowi i arbitralnym zatrzymaniem, co „budzi obawy co do zakresu, w jakim takie programy mogą być w pełni dobrowolne”.

Przymusowe przyjmowanie leków i wykorzystywanie seksualne

Zatrzymani byli również zmuszani do przyjmowania leków lub zastrzyków bez wyjaśnienia, co to jest. Odnotowano skargi na wykorzystywanie seksualne i przemoc w ośrodkach oraz wskazano na działania rządu, który stosował „osobiste ataki” wobec kobiet zgłaszających zarzuty.

W raporcie stwierdzono również, że chiński rząd dokonał „wyraźnego powiązania między częstotliwością narodzin dzieci a religijnym 'ekstremizmem'”. Stwierdzono, że istniały „wiarygodne przesłanki dotyczące naruszania praw reprodukcyjnych poprzez przymusowe egzekwowanie polityki planowania rodziny”, w tym zarzuty dotyczące przymusowych aborcji, antykoncepcji i sterylizacji. Zauważono, że wskaźnik sterylizacji w Xinjiang wynosił 243 procedury na każde 100 000 mieszkańców, w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej 32.

Raport ONZ o prześladowaniach w Xinjiang – Co dalej?

.Sprawozdanie to pogłębia i potwierdza poważne obawy dotyczące trwającego ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych przez władze rządowe ChRL wobec Ujgurów, którzy są w przeważającej mierze muzułmanami, oraz członków innych mniejszościowych grup etnicznych i religijnych w Xinjiang.

OHCHR zapowiada dalszą współpracę w celu poszukiwania sprawiedliwości i odpowiedzialności dla wielu ofiar.  „Będziemy nadal pociągać ChRL do odpowiedzialności i wzywać ChRL do uwolnienia niesprawiedliwie zatrzymanych, rozliczenia się z zaginionymi i umożliwienia niezależnym śledczym pełnego i nieograniczonego dostępu do Sinkiang, Tybetu i całej ChRL.

W raporcie ONZ wezwano chiński rząd do uwolnienia tych, którzy zostali arbitralnie zatrzymani, oraz do zbadania zarzutów dotyczących łamania praw człowieka. Co więcej, w tej chwili, Rada Praw Człowieka ONZ, składająca się z przedstawicieli 47 państw członkowskich, powinna rozpocząć kompleksowe dochodzenie, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Powinno to być również katalizatorem dla poszczególnych państw, aby uczynić więcej w celu wyeliminowania współczesnego niewolnictwa z łańcuchów dostaw, zapewniając, że towary wyprodukowane z wykorzystaniem pracy przymusowej – w Chinach lub gdzie indziej – nie będą mogły być importowane.

.Jest to również wyraźny sygnał dla wszystkich osób prowadzących interesy z Chinami (nie tylko z Xinjiang) o konieczności przeprowadzenia odpowiedniej analizy w celu zapewnienia, że nie czerpią one pośrednich korzyści z łamania praw człowieka.

Podcast tygodnia

Czy etyczny handel jest możliwy? – odpowiada Zbigniew SZALBOT, członek zarządu Fairtrade Polska. Gdzie słuchać?
Wszystko co Najważniejsze
YouTube
Anchor
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts

Dziękuję za lekturę!

By zapisać się newslettera “Wspólny Świat” wystarczy kliknąć w ten [link].  

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Mateusz Krawczyk

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 września 2022