Mateusz M. KRAWCZYK: Wspólny świat. Szukając zrozumienia rzeczywistości globalnych wyzwań

Wspólny świat. Szukając zrozumienia rzeczywistości globalnych wyzwań

Photo of Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Sekretarz redakcji "Wszystko Co Najważniejsze", doktorant w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów EAD. Stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Wolontariusz programu MSZ "Wolontariat Polska Pomoc 2019".

Ryc. Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

„Wspólny Świat” to nowy, autorski i cotygodniowy newsletter „Wszystko co Najważniejsze” poświęcony najważniejszym wydarzeniom związanym z wyzwaniami humanitarnymi i rozwojowymi, przymusową migracją, zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi, konsekwencjami konfliktów zbrojnych i edukacją globalną – pisze Mateusz KRAWCZYK

.Ostatnie dekady rozwoju wprowadziły dychotomię między środowiskiem i ludzkością. Choć we współczesnych naukach społecznych od dawna znany jest pogląd, że kultury zachodnie traktują środowisko jako odrębny (od społecznego) porządek, to coraz częściej analizujemy powiązania między człowiekiem i naturą. Zwracają na to uwagę najnowsze badania. W raporcie Uniwersytetu ONZ pt. Interconnected Disaster Risks 2020/2021 naukowcy, analizując 10 różnych katastrof z lat 2020 i 2021, stwierdzają, że chociaż miały one miejsce w bardzo różnych lokalizacjach i z pozoru nie mają ze sobą wiele wspólnego, to w rzeczywistości są ze sobą powiązane. To ludzka działalność – stwierdzono w raporcie – odpowiada za cyklony, powodzie i susze.

Świat przyśpiesza, zmienia się. Jesteśmy więcej niż świadkami tych zmian. W kontekście skutków pandemii COVID-19 i kryzysu klimatycznego, powrotu talibów do władzy w Afganistanie i trzęsienia ziemi na Haiti w sierpniu, trudno wyzbyć się niepokoju, że świat zmierza, a raczej pędzi w niewłaściwym kierunku, nie zważając na cel i koszt.

Niemal wszystko, o czym możemy przeczytać w środkach masowego przekazu, to zjawiska przyczynowo-skutkowe. Aby je zrozumieć, musimy dostrzec to, co je łączy.

Zapraszam do zapisania się na nowy newsletter „Wspólny Świat Wszystko co Najważniejsze” [Link do zapisów]

.W latach 90. lud Korowai z Nowej Gwinei zasłynął w światowych mediach dzięki swoim niesamowitym domom na drzewach. W ciągu ostatnich 30 lat region ten odwiedziło kilka tysięcy turystów i kilkadziesiąt ekip filmowych, pragnących poznać życie rdzennego ludu poza zasięgiem globalnej kultury konsumpcyjnej. Według Ruperta Stascha, autora artykułu Dramas of otherness, podstawową cechą tych wypraw turystycznych jest to, że zarówno turyści, jak i Korowai zwracają szczególną uwagę na różnice między sobą a Innymi. W każdym tygodniu będę proponować Państwu opowieść o tych właśnie Innych, którymi współcześnie bywają grupy wrażliwe społecznie, migranci, uchodźcy, odległe państwa i kultury, oraz o tym, jak bardzo ich życie jest powiązane z naszymi wyborami.

Tym Innym niejednokrotnie jest nawet środowisko. Garrett Hardin, amerykański ekolog, w artykule Tragedia wspólnego pastwiska z 1968 r. stwierdził, że nieskrępowana natura ludzka dążąca do pomnażania swoich zasobów doprowadzi świat do przeludnienia i katastrofy. Ta katastrofa – zdaniem Hardina – jest nieunikniona i nie zatrzyma jej nawet rozwój technologiczny, ponieważ każda innowacja będzie służyć podstawowemu celowi ludzkiej egzystencji, którym jest pomnażanie zasobów.

.Choć jestem pewien, że moglibyśmy znaleźć wiele przykładów na potwierdzenie jego tezy, to pozostaję wobec niej krytyczny. Uważam, że dzięki odpowiedniej edukacji, wiedzy i informacjom możemy podejmować lepsze decyzje i budować bardziej zrównoważony, mądrzejszy styl życia. Z tą myślą zapraszam Państwa do zapisania się na nowy newsletter „Wszystko co Najważniejsze”.

Newsletter „Wspólny Świat Wszystko co Najważniejsze” w Państwa skrzynkach mailowych w każdy wtorkowy wieczór. Zapraszam do lektury i dyskusji. [Link do zapisów]

Mateusz Krawczyk

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 listopada 2021
HANNAH MCKAY / Reuters / Forum