Prof. Michał KLEIBER: Transpacyficzny Pakt Handlowy bez dwóch gospodarczych potęg regionu Prof. Michał KLEIBER: Transpacyficzny Pakt Handlowy bez dwóch gospodarczych potęg regionu
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Transpacyficzny Pakt Handlowy bez dwóch gospodarczych potęg regionu

Ostatnie wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli amerykańskiej administracji położyły kres nadziejom na szybkie zakończenie negocjacji – zapowiedź istotnie zwiększonych opłat celnych na chińskie towary o rocznej wartości 200 miliardów dolarów i zapowiedź dalszych działań w tym kierunku wywołały analogiczną reakcję Chin cofając negocjacje dwu największych gospodarczych potęg świata do zupełnie wstępnej fazy.

Krzysztof SZUBERT: Forum G20 coraz bardziej cyfrowe Krzysztof SZUBERT: Forum G20 coraz bardziej cyfrowe
Krzysztof SZUBERT

Krzysztof SZUBERT

Forum G20 coraz bardziej cyfrowe

Szeroko rozumiana cyfryzacja będzie w najbliższych latach głównym czynnikiem zmian społecznych i gospodarczych. Będzie to dotyczyło także zmian politycznych.

Ewa FABIAN: Rzecz o uczciwości kupieckiej. Albo o dobrych obyczajach wprowadzonych do orzeczeń sądów Ewa FABIAN: Rzecz o uczciwości kupieckiej. Albo o dobrych obyczajach wprowadzonych do orzeczeń sądów
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Rzecz o uczciwości kupieckiej.
Albo o dobrych obyczajach wprowadzonych do orzeczeń sądów

Dzięki ogólności terminu takiego jak „dobre obyczaje” można się odwoływać do tzw. norm pozaprawnych, czyli właśnie na przykład do uczciwości kupieckiej. Definicji tego, czym jest uczciwość kupiecka, nie znajdziemy jednak w żadnym akcie prawnym – jest to odwołanie wyłącznie do ogólnego poczucia tego, jak rozumiemy w Polsce uczciwość i przyzwoitość w obrocie handlowym.

Joseph E. STIGLITZ: "O globalnych umowach handlowych, które wciąż nagradzają silnych i karzą słabych" Joseph E. STIGLITZ: "O globalnych umowach handlowych, które wciąż nagradzają silnych i karzą słabych"
Joseph E. STIGLITZ

Joseph E. STIGLITZ

"O globalnych umowach handlowych, które wciąż nagradzają silnych i karzą słabych"

“Obama uporczywie powtarzał, że TPP przesądzi o tym, kto – Ameryka czy Chiny – napisze reguły handlu dla XXI wieku. Obama dążył do utrwalenia obecnego sposobu działania, w którym amerykańskie korporacje same dla siebie piszą przepisy rządzące globalnym handlem oraz inwestycjami. Nikt, komu drogie są zasady demokracji, nie powinien tego akceptować” – pisze Joseph E.Stiglitz.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam