Mateusz M. KRAWCZYK:  Zaniedbane katastrofy
Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Zaniedbane katastrofy

Temat dzisiejszego newslettera „Wspólny Świat” to zaniedbane katastrofy przesiedleńcze na podstawie raportu Norweskiej Rady ds. Uchodźców.