Julia MISTEWICZ: Paryż śladami Norwida
Julia MISTEWICZ-DELANNE

Julia MISTEWICZ-DELANNE

Paryż śladami Norwida

W przypadającą w 2021 roku dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida przedstawiamy związane z nim miejsca w Paryżu. Miejsca przypominające nie tylko o ostatnich latach życia poety, ale również o historii Wielkiej Emigracji.